Spotkania z rodzicami uczniów przyjętych do klas 1 PSSP

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas 1 PSSP odbędzie się dnia 17.06.2014 r. (wtorek) o godz. 17:00

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym Szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.
Ponadto informujemy, że do piątku, 13 czerwca br., w sekretariacie szkoły będą przyjmowane zamówienia na mundurki oraz identyfikatory dla nowych uczniów na rok szkolny 2014/2015.