Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Niewątpliwy sukces !!

Do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego przystąpiło prawie 35 tys. uczniów z Wielkopolski. W tym roku po raz kolejny odrębnie zdawali w części humanistycznej – j. polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – matematykę oraz przedmioty przyrodnicze: chemię, biologię, fizykę i geografię. Ponadto, w trzeciej części egzaminu rozwiązywali zadania z j. obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony).

Gratulujemy świetnego wyniku uczniom naszego Gimnazjum!!!

Osiągnęli oni odpowiednio:

  • z j. polskiego –  83 proc. (średnia województwa – 65, 43 proc.; średnia krajowa – 68 proc.)
  • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie – 76 proc. (średnia województwa – 58, 11 proc.; średnia krajowa – 59 proc.)
  • z matematyki – 79 proc. (średnia województwa – 46, 79 proc.; średnia krajowa – 47 proc.)
  • z przedmiotów przyrodniczych – 73, 31 proc. (średnia województwa – 51, 18 proc.; średnia krajowa – 52 proc.)
  • z j. angielskiego (poziom podstawowy) – 92, 1 proc. (średnia województwa – 65 proc.; średnia krajowa – 62 proc.)
  • z j. angielskiego (poziom rozszerzony) – 83, 2 proc. (średnia województwa – 45 proc.; średnia krajowa – 47 proc.)
  • z j. francuskiego (poziom podstawowy) – 100 proc. (średnia województwa – 73 proc.; średnia krajowa – 70 proc.)
  • z j. francuskiego (poziom rozszerzony) – 100 proc. (średnia województwa – 64 proc.; średnia krajowa – 66 proc.)
  • z j. niemieckiego (poziom podstawowy) – 60 proc. (średnia województwa – 52 proc.; średnia krajowa – 54 proc.)
  • z j. niemieckiego (poziom rozszerzony) – 48 proc. (średnia województwa – 35 proc.; średnia krajowa – 39 proc.)

Gratulacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

Życzę kolejnych sukcesów!

Ks. Arkadiusz Sz.