Gimnazjalne projekty edukacyjne klas drugich

Nauka, która opuściła szkolne mury, dydaktyka nieopierająca się tylko na książkach…

To wydawało się marzeniem, ale metoda projektu otwiera szanse na jego realizację. Dzięki niej można osiągnąć następujące cele:

  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
  • kształtowanie zdolności podejmowania decyzji,
  • pobudzanie aktywności uczniów, zachęcanie do działań praktycznych,
  • rozwijanie zdolności wykorzystywania różnych źródeł wiedzy,
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez spotkania z ekspertami różnych dziedzin.