Obchody Dnia Patronów Szkoły

W dniu 10 czerwca odbyły się, finansowane ze środków Rady Rodziców, obchody Dnia Patronów Szkoły.
Z budżetu Rady została na ten cel wydana kwota ponad 4.000 złotych – pieniądze te pochodziły w całości z wpłat rodziców na konto Rady.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy w sposób terminowy realizują swoje wpłaty i zaapelować do tych, którzy mają jeszcze jakieś zobowiązania. To właśnie pieniądze wpłacane przez rodziców naszych uczniów, umożliwiają realizację, między innymi, tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcia do zobaczenia –> TUTAJ <–

Z Pozdrowieniami, Sławomir Jezierski