Rozkłady wyników klas gimnazjalnych – sesja 3

Rozkład wyników klas –  1a, 1b PGS

Rozkład wyników klas –  2a, 2b PGS

Rozkład wyników klasy 3a PGS

Rozkład wyników klasy 3b PGS

 

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasy 1a, 1b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasy 2a, 2b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 3a PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 3b PGS