Polskie Państwo Podziemne

“Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.
Warto, byśmy wszyscy oddali część tym, którzy oddali swoje życie za wolność, tym którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. Wszak ideały Polskiego Państwa Podziemnego ziściły się w wolnej Polsce.”
(dr Łukasz Kamiński, IPN)

Pamiętajmy w naszych modlitwach o bohaterach walki o naszą wolność, a już w poniedziałek na długiej przerwie zapraszamy wszystkich na apel poświęcony bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego.