Ważny komunikat dotyczący konkursu Poezji Religijnej “Na moich ustach zawsze Jego chwała!!!!”

Na stronie internetowej konkursu zamieszczona została następująca wiadomość:

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia i koniecznością przeprowadzenia operacji oraz związanym z tym pobytem w szpitalu wszystkie terminy  konkursów tzn. religijnego i plastycznego zostają przesunięte w czasie. Nowe terminy zostaną podane w zależności od mojego stanu zdrowia. Wszystkich proszę o modlitwę.

Krzysztof Matusiak
Dyrektor Programu