Śladami filomatów…

W połowie października klasa 2 PSLO (z kilkuosobowymi reprezentacjami klas pierwszej i trzeciej) wyruszyła w podróż na Litwę. Naszym celem było poznanie bogatej kultury Wileńszczyzny oraz odnalezienie wielu śladów naszej przeszłości, szczególnie tych związanych z polską literaturą.

W czasie kilku dni intensywnego zwiedzania młodzież miała okazję zobaczyć wielokulturowość tego regionu (oglądaliśmy cerkwie prawosławne i unickie, kościoły katolickie), poznać miejsca utrwalone w polskiej literaturze (np. przejść od “celi Konrada” ku ratuszowi wileńskiemu drogą, którą przemierzali prowadzeni na przesłuchanie filomaci), odwiedzić Uniwersytet Wileński, który słynął wybitnymi postaciami wykładowców i studentów (np. Piotr Skarga, Jakub Wujek, bracia Śniadeccy, Joachim Lelewel oraz, oczywiście, studenci: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki).

Wiele czasu poświęciliśmy też na poznawanie wileńskiego Cmentarza na Rossie, na którym odszukaliśmy groby zasłużonych rodaków (rodziny Józefa Piłsudskiego, bliskich Słowackiego, poety Władysława Syrokomli, filomaty Pietraszkiewicza i innych). Nie sposób wymienić wszystkich miejsc w Wilnie, Kownie i Trokach, które mieliśmy okazję oglądać w ciągu tej wycieczki, można jeszcze tylko wspomnieć o Muzeum Mickiewicza, Górze Trzykrzyskiej, zamku Giedymina, domu, w którym mieszkała i przeżywała objawienia św. Faustyna Kowalska, Zaułku Literatów…

Podsumowując tę bardzo udaną wyprawę na Litwę, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania, a w szczególności Radzie Rodziców, która wspomogła finansowo nasz wyjazd, dzięki czemu duża grupa licealistów PSLO będzie teraz mogła korzystać ze zdobytej w ten sposób wiedzy.

Zapraszamy do galerii