Podsumowanie zbiórki pieniędzy

W drugim tygodniu października, z okazji Światowego Dnia Walki z głodem, wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK zbierali do puszki pieniądze, które zostały przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Zebraliśmy w sumie 260 zł, które przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy!!