Słówko po Tygodniu Misyjnym

W swoim pokoiku na Valdocco Ksiądz Bosko miał duży globus, przy którym spędzał wiele czasu.
Codziennie się w niego wpatrywał. Od młodości, jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, pragnął poświęcić swoje życie misjom zagranicznym. Chciał nieść Chrystusa młodym na wszystkich kontynentach. Pragnienie bycia misjonarzem było w nim zawsze żywe i płomienne. To jego kierownik duchowy, Ksiądz Cafasso, odwiódł go od misyjnych planów, ale Ksiądz Bosko pozostał zawsze pierwszym misjonarzem salezjańskim. Myślał i działał na rzecz misji, żył dla misji, interesował się misjami, zapoczątkował ekspedycje misyjne salezjanów i salezjanek, poprzez których docierał na najdalsze krańce świat. Jest tak do dzisiaj, księża salezjanie pracują na wszystkich kontynentach, niosąc ludziom dobrą nowinę. W sposób szczególny otoczmy modlitwą wszystkich misjonarzy, aby nigdy nie zabrakło robotników w winnicy Pana.

Zachęcam was do odmówienia modlitwy w intencji misjonarzy. Warto poświęcić chwilę na osobisty kontakt z Panem Bogiem i pomyśleć o tych wszystkich, którzy zdecydowali się głosić Ewangelię w krajach misyjnych.
Poniżej umieszczam misyjną modlitwę młodych.
Misyjna modlitwa młodych
Panie Jezu Chryste,
misjonarze nas zadziwiają, rozmiłowani bez reszty w Tobie i ludziach.
Oddani w miłości wszystkim na dobre i na złe,
głoszą Ewangelię nieznającym Ciebie.
Uczą ich, że jesteś jedynym Zbawicielem.
Wierzymy w Ciebie, nasz Odkupicielu,
i wyznajemy, że wiara przeżywana we wspólnocie Kościoła
jest talentem, darem i zobowiązaniem wobec braci i sióstr.
Dzięki Twojej łasce, na wszystkich drogach świata
chcemy głosić z nadzieją,
że jesteś Ten sam dzisiaj i na wieki,
Bóg, Zbawiciel i Brat. Amen