Finał zbiórki płyt CD

W wrześniu i październiku obywała się  w naszej szkole zbiórka płyt CD zorganizowana przez Szkolne Salezjańskie Koło PCK pod patronatem GOAP. Dość pokaźna ilość płyt trafiła do recyklingu, a my otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w akcji. Jeżeli ktoś nie zdążył oddać niepotrzebnych płyt CD w wyznaczonym czasie może je przechować do przyszłorocznej zbiórki, która będzie miała miejcie w naszej szkole.

Certyfikat został wywieszony na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.