Podziękowania

Fundacja Burego Misia, zrzeszająca osoby niepełnosprawne wysłała do naszej szkoły podziękowania za okazaną pomoc.

Podziękowania przekazuje również Polski Czerwony Krzyż za zaangażowanie w akcję zbiórki pieniędzy z okazji Dnia Walki z Głodem.

Listy od tych instytucji są wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie oraz można je zobaczyć TUTAJ i TUTAJ