Spotkania z rodzicami

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 16 grudnia 2014 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas (informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania) oraz konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami.
Nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.

Porządek spotkań z wychowawcami:
• klasa 4 PSSP – godz. 16:30
• klasa 5 PSSP – godz. 17:00
• klasa 6 PSSP – godz. 17:30
• klasa 1a PGS – godz. 16:30
• klasa 1b PGS – godz. 17:00
• klasa 1c PGS – godz. 16:30
• klasa 2a PGS – godz. 17:00
• klasa 2b PGS – godz. 17:00
• klasa 3a PGS – godz. 17:30
• klasa 3b PGS – godz. 17:30
• klasa 1 PSLO – godz. 17:00
• klasa 2 PSLO – godz. 17:00
• klasa 3 PSLO – godz. 17:30