Zebrania z rodzicami w klasach 1-3 PSSP

Szanowni Państwo, informujemy, że konsultacje z rodzicami 16.12.2014 r. nie dotyczą klas 1-3 PSSP.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3 PSSP, służące szczegółowemu omówieniu dotychczasowych osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu (wraz z przekazaniem śródrocznej oceny opisowej), odbędzie się 27.01.2015 r.  w następującym porządku:
klasy pierwsze 16.30
klasy drugie 17.00
klasy trzecie 17.30
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli przybyć na spotkanie wszystkim Państwu.