UWAGA KONKURS !!!

Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie “Geografia z matematyką za Pan Brat”. Ten międzyszkolny konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, którzy swoje umiejętności matematyczne chcieliby sprawdzić w zadaniach obliczeniowych z zakresu geografii.
Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
– poszerzanie wiadomości w zakresie geografii i matematyki,
– rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy
w korelacji z innymi przedmiotami oraz w życiu codziennym,
– dzielenie się własnymi umiejętnościami z rówieśnikami,
– prezentacja wiedzy i umiejętności uczniów.

Etap szkolny konkursu odbędzie się we wtorek 27.01.2015 o godzinie 12.00. Troje uczniów z najlepszymi wynikami, przejdzie do drugiego etapu konkursu.

Serdecznie wszystkich zapraszam i przypominam, że w ubiegłorocznej edycji tego konkursu nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce!!!
Zgłoszenia do konkursu osobiście lub poprzez Librusa przyjmuje pani Agnieszka Maląg do dnia 23.01.2015 r.