Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za pomoc w organizacji koncertu orkiestry i chórku grupy polsko – niemieckiej oraz gościom za ich obecność podczas występu.

Arleta Lehwark i Beata Gizelska

Zapraszamy do galerii.