VII edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych

VII edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych – 2015

 pt. „… ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam …”

Piotr Potworowski

Regulamin

I

 1. Konkurs jest organizowany przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
  i jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Wielkopolski.
 2. Konkurs nosi tytuł: „ …ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam…
 3. Celem konkursu jest:
  • rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni
  • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki
  • promocja utalentowanych uczniów szkół gimnazjalnych
  • promocja Liceum Plastycznego w Poznaniu

II

 1. Podstawą udziału w konkursie, jest dostarczenie pracy w formacie A3, wykonanej w technice plastycznej:
 2.       –  rysunek
 3.       –  malarstwo
 4.       –  grafika
 5.       –  fotografia
 6.       –  technika mieszana (dwuwymiarowa)
 7. Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace.
 9. Praca powinna być opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:

– imię i nazwisko autora

– imię i nazwisko nauczyciela (jeżeli praca została wykonana pod jego kierunkiem)

– nazwę, numer telefonu kontaktowego i adres szkoły

 1. Prace należy składać w sekretariacie Liceum lub nadsyłać na adres:

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

ul. Junikowska 35

60-163 Poznań

Termin zgłaszania prac upływa 06 marca 2015 r.

III

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora.
 2. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów, oraz dyplomy dla nauczycieli prowadzących.
 3. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w czasie Targów Edukacyjnych na terenie MTP w marcu 2015 r.
 5. Dokładny termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Liceum Plastycznego: www.lp.poznan.pl
 6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie

Liceum Plastycznego – tel. 61 868 48 68

Kontakt w szkole: mgr sztuki Julia Kaczmarczyk-Piotrowska