Nauczyciele i “Pierwsza pomoc przedmedyczna” …

Szkoła jest miejscem, gdzie zdobywa się nową wiedzę i umiejętności oraz doskonali to co już zostało w jakimś stopniu opanowane. Błędne jest myślenie, że dotyczy to tylko uczniów. Także nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.

W styczniową sobotę grono pedagogiczne uczestniczyło w wyjątkowym szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej. Były to godziny spędzone bardzo owocnie na działaniach praktycznych. Nauczyciele uczyli się reagować w przypadkach zagrożeń spotykanych na szkolnych boiskach i korytarzach.

Teraz wszyscy mogą czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie. Nauczyciel będzie wiedział, jak stawiać czoła sytuacjom wymagającym udzielenia pomocy, a uczniowie mogą być pewni, że taką profesjonalną i fachową pomoc otrzymają.

Zapraszamy do galerii.