Dzień Matematyki

W styczniu odbył się Trzeci Dzień  Matematyki dla uczniów szkoły podstawowej.

Uczniowie przygotowali się w następujących  konkurencjach. Za poszczególne konkurencje uczniowie zdobywali punkty dla klasy, można było zdobyć 3, 2 lub 1 punkt.

Prezentacja multimedialna, przygotowali ją w domu i została zaprezentowana koleżankom i kolegom oraz komisji oceniającej. Klasa 6 nie przygotowała, klasa 5 przygotowała na temat : Liczby naturalne w życiu codziennym, a 4 : Figury geometryczne wokół Nas. Zwyciężyła klasa 5.

Wielcy matematycy – uczniowie z poszczególnych klas przebrali się w strój, który miał przypominać sławnego matematyka i powiedzieć kilka zdań o nim.

Skojarzenia matematyczne oraz prawda czy fałsz to konkurencje, w których klasę reprezentowało dwóch uczniów. Odpowiadali oni na krótkich dziesięć pytań.

Kwadraty magiczne zostały rozwiązane podczas lekcji przez całą klasę, stopień trudności był zróżnicowany dla poszczególnych klas.

Kolejna konkurencja potrawa matematyczna została przygotowana w domu przez poszczególnych uczniów i zaprezentowana podczas dnia matematyki komisji.( jedna z klas poczęstowała swoja potrawą grono pedagogiczne – dziękujemy, było pyszne).

Jak co roku najwięcej emocji wzbudził konkurs jeden z dziewięciu, emocje były bardzo duże. Publiczność bardzo chętnie odpowiadała na pytania, z którymi nie poradzili sobie zawodnicy.

Wszystkie konkurencje zostały nagrodzone. Klasa, która zdobyła najwięcej punktów to  w roku 2014/1015 6 PSSP.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do galerii.