Konkurs plastyczno – techniczny “Kobieta w Bibilii”

W nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Kobiet ogłaszamy konkurs plastyczno – techniczny “Kobieta w Biblii”.

Konkurs obejmuje 3 grupy wiekowe: klasy 1 – 3, 4 – 6, gimnazjum oraz liceum.

Tematyka wydarzenia związana jest z historycznymi postaciami kobiet w Biblii.

Praca wykonana w domu, powinna przedstawiać portret lub scenę rodzajową z wybraną kobietą z Biblii.

Technika dowolna. Format pracy A3

Proszę określić wybraną postać.

Opisane imieniem i nazwiskiem prace, składać w pokoju nauczycielskim do 20 marca.
Przewidywane nagrody!

Organizator konkursu: Lidia Cieśla-Bąkiewicz