Posiedzenie rady pedagogicznej

Najbliższe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się 1 kwietnia (środa) według następującego porządku:
• godz. 16:00 – spotkanie z przewodniczącymi oraz członkami zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny;
• godz. 16:30 – posiedzenie rady pedagogicznej dla nauczycieli uczących w PSLO.