Słówko na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

“Zmartwychwstał Pan i żyję dziś,
blaskiem jaśnieje noc,
nie umrę nie,
lecz będę żyć,
Bóg okazał swą moc…”


Kochani Byli Wychowankowie!
Niech Zmartwychwstały Chrystus, przyniesie wam radość i siły, a także
pokorę. Abyśmy uznali, że  jesteśmy stworzeniami, z mocnymi i słabymi
stronami, grzesznikami potrzebującymi przebaczenia.
Życzę wam, także duchowej odnowy, wiary, co daję siłę i nadzieję na
lepsze jutro.