Zajęcia z tematyki teatralnej w klasie 1 PSSP

W minionym tygodniu klasy pierwsze PSSP zajmowały się tematyką teatralną. Był to czas, w którym uczniowie poznawali słownictwo związane z teatrem. Zwiedzali kulisy Teatru Nowego, spotkali aktorów i charakteryzatorkę i inne osoby pracujące w teatrze.

Pierwszoklasiści uczestniczyli także w przedstawieniu teatralnym pt. ” Początki teatru europejskiego”. Poznali historię średniowiecznych widowisk,które przerodziły się w przedstawienia, takie jakie dziś dzieci mogą oglądać i wystawiać. Przekonali się również, że praca aktora-lalkarza jest ciekawa i wymaga wielu przygotowań.

Uczniowie w czasie zajęć dydaktycznych z zapałem wykonywali afisze teatralne, pacynki, budowali scenę teatralną  oraz czytali z podziałem na role wybraną inscenizację.