Konsultacje z rodzicami

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 26 maja 2015 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami. Nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.
Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następującym porządku:
• klasa 1a PSSP – godz. 16:30
• klasa 1b PSSP – godz. 16:30
• klasa 2a PSSP – godz. 17:00
• klasa 2b PSSP – godz. 17:00
• klasa 3a PSSP – godz. 17:30
• klasa 3b PSSP – godz. 17:30
• klasa 4 PSSP – godz. 16:30
• klasa 5 PSSP – godz. 17:00
• klasa 6 PSSP – godz. 17:30
• klasa 1a PGS – godz. 16:30
• klasa 1b PGS – godz. 16:30
• klasa 1c PGS – godz. 16:30
• klasa 2a PGS – godz. 17:00
• klasa 2b PGS – godz. 17:00
• klasa 3a PGS – godz. 17:30
• klasa 3b PGS – godz. 17:30
• klasa 1 PSLO – godz. 16:30
• klasa 2 PSLO – godz. 17:00