Słówko na święto Zesłania Ducha Świętego

 „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 12-13).


Kochani Byli Wychowankowie!
Słowa te ukazują działanie Ducha Świętego w kościele. Jezus Chrystus jest drogą, natomiast Duch Święty jest przewodnikiem, który prowadzi nas po tej drodze.
Nie pozwala, żebyśmy zbłądzili. Pełni w pewnym sensie funkcje nauczyciela. Nauczyciela, który strzeże prawdy , pomaga odróżnić ją od fałszu. W pierwszym liście do Koryntian możemy przeczytać “Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”. Duch Święty pozwala podtrzymać żywą pamięć Kościoła, o wszystkim czego dokonał Jezus Chrystus . Przypomina o grzechu, czyli tak naprawdę o konieczności zbawienia.
Życzę wam pięknych duchowych przeżyć podczas tych świątecznych dni!