Międzynarodowy egzamin YLE

Dnia 6 czerwca 2015 r. odbędzie się w naszej szkole egzamin międzynarodowy YLE dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej. Dziewięcioro uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum podejdzie do egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego.

Egzamin PET zaczyna się o godzinie 10.30 w Gimnazjum Społecznym Dębinka na ul. Grabowej 33/35, natomiast egzamin YLE o godzinie 9.00w budynku naszej szkoły. Proszę przyjść pół godziny przed egzaminem do szkoły oraz przynieść ze sobą: paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (dokument ze zdjęciem), ołówek, kredki, gumkę, a dzieci zdające egzamin YLE, dodatkowo kredki. Można również przynieść wodę w plastikowej butelce, którą oprócz materiałów wypisanych powyżej można wnieść do sali egzaminacyjnej.

Należy również pamiętać, że do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych, mp3 lub innych sprzętów mogących zakłócić przebieg egzaminu lub służących do jego nagrywania.

Zdającym życzymy powodzenia!