Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Jak dorosnę zostanę malarką, trenerem, piosenkarzem, konstruktorem… Któż z nas nie zastanawiał się nad tym, kim będzie jak dorośnie, co osiągnie w przyszłości. Grupa projektowa pod opieką pani Kingi Jamy badała marzenia zawodowe oraz predyspozycje i ograniczenia do wykonywania zawodu marzeń.

W ramach projektu uczniowie

  • ž  ustalili cele i harmonogram pracy
  • ž  zastanowili się nad marzeniami zawodowymi w dzieciństwie i dorosłości
  • ž  skonstruowali narzędzie – kwestionariusz ankiety i przeprowadzili badanie ankietowe w klasach 2 PGS i 2 PSLO
  • ž  zanalizowali ankiety i wyciągnęli wnioski z badań
  • ž  zapytali doradców zawodowych o testy predyspozycji zawodowych
  • ž  sprawdzili, czy dziecięce marzenia zawodowe się spełniają
  • ž  oraz sami zastanowili się nad wyborem swojej  ścieżki zawodowej.

 

Jednym z działań grupy było skonstruowanie ankiety i przeprowadzenie badań w klasach drugich gimnazjalnych i licealnych. Uczniowie chcieli sprawdzić czy ich rówieśnicy myślą już o swojej zawodowej przyszłości oraz porównać ich wybory z wyborami starszych kolegów. W ankiecie pytali o zawód marzeń, subiektywne odczucie tego zawodu jako odpowiedniego, predyspozycje do pracy w tym zawodzie a także ograniczenia. Pytali o sposoby wyeliminowania tych ograniczeń oraz o testy sprawdzające predyspozycje do pracy w danym zawodzie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że klasa 2 liceum wybiera zawody  o kierunku ścisłym tj. inżynier, lekarz, za to młodzież gimnazjalna marzy o zawodach związanych ze sztuką np. muzyk, reżyser czy aktor. Dało się również zauważyć, że o zawodzie lekarza marzą i licealiści, i gimnazjaliści. Poza tym, gimnazjum żyje jeszcze marzeniami, licealiści w większości mają już ukierunkowane plany i ich głównym marzeniem jest ich spełnienie.

 

  

 

 

 

 

 

 

Badania pokazały, że najwięcej ankietowanych uważa swój wymarzony zawód za odpowiedni dla siebie ze względu na zainteresowanie tym zawodem.

Cechy, które respondenci wymienili za potrzebne do pracy w zawodzie, a które posiadają to min. wytrwałość, współpraca, inteligencja, cierpliwość, kreatywność oraz skrupulatność. Praca w wymarzonym zawodzie pomoże ankietowanym osiągnąć w pierwszej kolejności satysfakcję, dopiero na dalszych miejscach pojawiły się odpowiedzi takie jak sława, sukces czy pieniądze.

Ankietowanym zostało zadane pytanie o ograniczenia, które mogą wystąpić w nich samych lub stanąć im na drodze do zrealizowania zawodu marzeń. Powtarzające się w ankiecie odpowiedzi to lenistwo, konkurencja na rynku pracy i niepewność. Warto zaznaczyć, że wśród badanych osób nie występują ograniczenia fizyczne, które uniemożliwiałyby im pracę w wymarzonym zawodzie. Ograniczenia są wewnątrz ich samych. Więc aby wyeliminować ograniczenia wystarczy wg badanych – podjąć decyzję o wyborze zawodu lub popracować nad sobą.

W pracy projektowej uczniowie spotkali się z doradcami zawodowymi, panią Agnieszką Maląg, Magdaleną Rudzińską oraz Katarzyną Koperską – Figaj. Celem spotkania była rozmowa na temat doradztwa zawodowego oraz testów sprawdzających predyspozycje zawodowe.

Chcąc dowiedzieć się, czy zawodowe marzenia dziecięce się spełniają, uczniowie  przeprowadzili krótkie rozmowy z p. Radosławem Ellisem – aktorem Teatru Nowego w Poznaniu, p. Rafałem Korpikiem – śpiewakiem operowym Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz z ks. Danielem, posługującym w parafii na os. Rusa  w Poznaniu.

Każdy udzielający wywiadu nie myślał w dzieciństwie o zawodzie, który wykonuje teraz. Wszystko narastało powoli. Każdy z nich, gdyby miał raz jeszcze wybrać – dokonałby takiego samego wyboru.

Mówiąc o marzeniach czy planach  zawodowych – pamiętajmy, że nie jest ważne jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości, ale to, jak będziemy podchodzić do nasze zawodowych obowiązków. Nie wybierajmy zawodu na siłę, dla uszczęśliwienia najbliższych.

Wsłuchajmy się w siebie, poznajmy siebie – swoje mocne strony, swoje zainteresowania. Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy i co nam sprawia przyjemność. Pamiętając, że „lepszy szczęśliwy biedak, niż smutny bogacz”.

Wszystkim życzymy dobrych wyborów, życiowych pasji oraz tego, aby marzenia związane z wyborem zawodów zostały zrealizowane.

 

Kinga Jama oraz uczniowie grupy projektowej: Marta Górkiewicz, Joanna Górska, Marcin Nadstawski, Filip Piasecki, Szymon Skwarek