Tropiciele Przygód”! Do startu, gotowi, START!

Pierwsze zajęcia w ramach kółka dla dzieci z klasy 1b PSSP już za nami. Mali Tropiciele Przygód poznali podstawowe prawa wprowadzone przez Izaaka Newtona i stworzyli ciecz nienewtonowską, która tym prawom się nie poddaje. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni przeprowadzanym eksperymentem czego dowody zobaczyć można na zdjęciach.

Ciekawi jesteśmy co będziemy robić za tydzień 🙂

Zapraszamy do galerii.