Bądźmy zdrowi – konkurs na plakat

„BĄDŹMY ZDROWI”

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa, czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi.

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych.
 3. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika,
  nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 6. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Etap szkolny – prace należy dostarczyć pedagogowi szkolnemu do 21 października 2015

Cel konkursu – zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz wskazanie sposobów unikania nadwagi, otyłości oraz chorób związanych z dietą.

Zadania dla uczestników konkursu:

 • zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego do zdrowego stylu życia
 • wykonanie plakatu – dowolna technika plastyczna, można korzystać z grafiki komputerowej
 • format – jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm)

Zasady oceny:

Oceniane będą tylko indywidualnie, własnoręcznie wykonane prace. Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność z regulaminem
 • poprawność merytoryczna
 • pomysłowość
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.