Umowa partnerska z Uniwersytetem Przyrodniczym

W Dniu Edukacji Narodowej, podpisana została umowa partnerska z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego pana Prodziekana ds. Studiów dr hab. Rafała Bauma oraz panią  dr Lidię Jabłońską – Porzuczek. Celem współpracy jest popularyzacja nauk ekonomicznych,społecznych i przyrodniczych wśród uczniów. Młodzież będzie mogła skorzystać z przygotowanej przez Wydział oferty wykładów dla szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na Uczelni lub wziąć udział w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe.