Podsumowanie akcji – Serce dla Lwowa

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę żywności „Serce dla Lwowa”.

Chłopcom z klasy 2 i 3 PSLO za pomoc w zapakowaniu żywności.
Dary trafiły do ośrodka salezjańskiego przy kościele św. Piotra i Pawła w Przemyślanach a także do pięciu parafii rzymsko–katolickich we Lwowie oraz kościoła w Rohatynie i  Brzeżanach.