Sukces licealisty w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

Z radością informuję, że uczeń 2 PSLO – Mateusz Frasunkiewicz przeszedł do drugiego etapu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W roku szkolnym 2015/2016 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego. Olimpiada ta obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

Mateuszowi gratulujemy i życzymy sukcesów 8 stycznia 2016 roku podczas etapu okręgowego OWE !!!