Czy zawód prawnika jest dla mnie?

Uczniowie PSLO i PGS, którzy są szczególnie zainteresowani studiami prawniczymi uczestniczyli w piątek 4.12.2015 r. w wykładzie i warsztatach na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Zajęcia odbyły się w ramach doradztwa zawodowego i miały na celu przybliżyć uczniom zawód prawnika. Podczas wykładu uczniowie poznali charakterystykę studiów prawniczych, wspólnie z prowadzącym wykład zastanawiali się czy zawód prawnika to rzemiosło, czy sztuka. Warsztaty  poświęcone były dylematom moralnym, jakie napotykają ludzie pracujący w tym zawodzie.

Każdy z uczestników mógł spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie – czy zawód prawnika jest dla mnie?

Zapraszamy do galerii.