Spotkania z rodzicami

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 15 grudnia 2015 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Rodzice będą poinformowani o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania. Tego dnia będzie istniała możliwość konsultacji z wszystkimi uczącymi nauczycielami. Nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.

Porządek spotkań z wychowawcami:

• klasa 4a PSSP – godz. 16:45
• klasa 4b PSSP – godz. 17:15
• klasa 5 PSSP – godz. 17:15
• klasa 6 PSSP – godz. 18:00
• klasa 1a PGS – godz. 16:30
• klasa 1b PGS – godz. 16:30
• klasa 1c PGS – godz. 16:30
• klasa 2a PGS – godz. 16:30
• klasa 2b PGS – godz. 17:15
• klasa 2c PGS – godz. 17:15
• klasa 3a PGS – godz. 18:00
• klasa 3b PGS – godz. 18:00
• klasa 1 PSLO – godz. 16:30
• klasa 2 PSLO – godz. 17:15
• klasa 3 PSLO – godz. 18:00

Klasa 1a PSSP odbędzie spotkanie zapoznawcze z nowym wychowawcą w czwartek, 10 grudnia, o godz. 17:00.

Informujemy, że konsultacje z rodzicami 15.12.2015 r. nie dotyczą klas 1-3 PSSP.
Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3 PSSP, służące szczegółowemu omówieniu dotychczasowych osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu (wraz z przekazaniem śródrocznej oceny opisowej), odbędzie się 13.01.2016 r.