Projekt “Jasnowłosa Prowincja” w liceum

Od początku roku szkolnego 2015/2016 pięcioro uczniów klasy I liceum brało udział w projekcie „Jasnowłosa Prowincja”. Miał on na celu odszukanie i udokumentowanie wspomnień ludzi, którzy w czasie II Wojny Światowej zostali wysiedleni z województwa wielkopolskiego do Generalnej Guberni. Nasi licealiści takie osoby odnaleźli. Przeprowadzili wywiad z Felicją Ceglarz oraz Leonem Mrozkiem. W wywiadzie znalazły się zarówno wspomnienia z okresu przesiedlenia, jak i dokumenty świadków tego wydarzenia oraz zabawne anegdoty pokazujące, iż w czasie tych strasznych dni przesiedleńcom towarzyszyła również radość. Projekt ten miał szczególne znaczenie, ponieważ pozwolił utrwalić wydarzenia, o których pamięć nigdy nie powinna odejść w zapomnienie.