Spotkania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSSP

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 13 stycznia 2016 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSSP.
Spotkania odbędą się w następującym porządku:
• klasa 1a PSSP – godz. 16:00
• klasa 1b PSSP – godz. 16:00
• klasa 1c PSSP – godz. 16:00
• klasa 2a PSSP – godz. 16:45
• klasa 2b PSSP – godz. 16:45
• klasa 3a PSSP – godz. 17:30
• klasa 3b PSSP – godz. 17:30