Perspektywy 2016: Poznańskie Liceum Salezjańskie wśród wiodących szkół średnich

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz osiemnasty przygotowała ranking najlepszych liceów i techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (35%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). W tegorocznej edycji rankingu analizowane były wyniki 2167 szkół (w których maturę w „nowej formule” w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach).

Zaledwie 6 % liceów w Polsce oceniono wyżej niż naszą Szkołę. W Wielkopolsce zajęliśmy 7 miejsce, a w mieście Poznaniu miejsce 6!

ks. Arkadiusz Sz.