Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Fabian Witt, uczeń klasy III a PGS, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. W minioną sobotę wziął  udział w finale konkursu, który przebiegał w dwóch etapach: część  pisemną i część ustną. Zadania konkursowe wymagały znajomości słownictwa i środków językowych, poprawnego zastosowania struktur gramatycznych, umiejętność rozumienia, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi pisemnych i ustnych orazwiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Serdecznie gratulujemy!