Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjum

Od października w naszej szkole organizowany jest Szkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjum pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Uczniowie chętni do udziału w konkursie rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu trudności. Ci, którzy zdobędą największą liczbę punktów w miesiącu, otrzymują: tytuł Matematyka Miesiąca oraz cząstkową ocenę celującą z matematyki. Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów w czasie roku szkolnego otrzymują: tytuł Matematyka Roku, cząstkową ocenę celującą z matematyki, dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Matematykiem Lutego zostali:

Tomasz Jędra z klasy 1a PGS oraz Małgorzata Stutko z klasy 1c PGS.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.