Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję „Zaczarowany ołówek”. Zebraliśmy bardzo dużo ołówków, długopisów i innych przyborów szkolnych.

Wszystkie dary zostały przekazane Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

Dziękuję również Pani Małgorzacie Adamskiej  za odebranie i dostarczenie darów do fundacji.