Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy 1 PSSP

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy 1 PSSP odbędzie się dnia 20.06.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.

Tego dnia, w Sekretariacie Szkoły należy złożyć:
• dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne ucznia,
• zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym Szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.
Ponadto informujemy, że do wtorku, 31 maja br., w Sekretariacie Szkoły będą przyjmowane zamówienia na mundurki oraz identyfikatory dla nowych uczniów na rok szkolny 2016/2017.