Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjum

Od października w naszej szkole organizowany był Szkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjum pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

Uczniowie chętni do udziału w konkursie rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności. Ci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w miesiącu, otrzymali: tytuł Matematyka Miesiąca oraz cząstkową ocenę celującą z matematyki. Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w czasie roku szkolnego otrzymali tytuł Matematyka Roku.

Matematykami miesiąca maja zostali:

Małgorzata Stutko z klasy 1c PGS oraz Tomasz Jędra z klasy 1a PGS.

Matematykami Roku zostali także:

Małgorzata Stutko z klasy 1c PGS oraz Tomasz Jędra z klasy 1a PGS.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.