Dzień imienin Księdza Bosko

Kochani Byli Wychowankowie!
Zbliża się dzień imienin Księdza Bosko. 24 czerwca 1870 roku, grupa absolwentów szkół rzemieślniczych pierwszego oratorium na Valdocco w Turynie odwiedziła Księdza Bosko. W tym dniu  pragnęli  podziękować za otrzymane wychowanie i wykształcenie. To pierwsze spotkanie, spontaniczne i okazjonalne, stało się zaczynem wielkiego ruchu byłych wychowanków. Ksiądz Bosko powiedział do nich wiele pięknych słów, które pozwolę sobie jeszcze  raz przypomnieć:

Gdziekolwiek się znajdziecie, pokazujcie zawsze, że jesteście dobrymi chrześcijanami i pobożnymi ludźmi. Kochajcie, szanujcie i praktykujcie waszą świętą religie; tę religie, w której ja was wychowywałem i ustrzegłem przed niebezpieczeństwami i zepsuciem świata; tę religię, która pociesza nas w cierpieniach życia, umacnia w niepokoju śmierci i otwiera nam drzwi bezgranicznego szczęścia”
św. Jan Bosko

Wszystkiego dobrego 🙂