Finał akcji 10 krzeseł na 10-lecie…

W miniony poniedziałek dotarły bezpiecznie do szkoły krzesła (w liczbie-224), które są symbolem naszej wspólnej solidarności i współpracy. Prezentują się pięknie i co najważniejsze zostały już pierwszego dnia wykorzystane przez naszych uczniów w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego. Ksiądz Dyrektor zaproponował sfinansowanie przez szkołę kolejnych krzeseł, zatem ich liczba wzrośnie do 400. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się do projektu i swoją postawą zaświadczyli, iż potrzeby szkoły a co za tym idzie –  dzieci, nie są im obojętne. Nasze wspólne działania mają jeszcze inny ważny aspekt, są świadectwem na to, że razem możemy dokonać wielu pięknych, potrzebnych rzeczy.

Hanna Płuciennik