Nasze liceum wśród najlepszych w Wielkopolsce

Z radością przyjęliśmy wiadomość o wynikach tegorocznego egzaminu maturalnego, zamieszczoną w „Głosie Wielkopolskim” (z dnia 26.07.2016).

Według zestawienia sporządzonego przez redakcję „Głosu” nasze liceum zostało zaliczone do grona najlepszych szkół w Wielkopolsce.

Uczniowie nasi napisali egzamin maturalny z j. polskiego najlepiej w województwie, a z matematyki znaleźli się na 4 miejscu w Poznaniu i 7 w województwie.

Raz jeszcze gratulujemy maturzystom i nauczycielom!

Dyrekcja

 

EGZAMIN PODSTAWOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO (ŚREDNIE WYNIKI)

 • Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu – 84,61 proc.
 • LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu – 78,61 proc.
 • II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu – 77,19 proc.
 • I LO w Swarzędzu – 76 proc.
 • VI LO im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – 75,73 proc.
 • Technikum Energetyczne w Poznaniu – 75,34 proc.
 • I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 73,91 proc
 • I LO im. T. Kościuszki w Jarocinie – 70,76 proc.
 • LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim – 70,7 proc.
 • I LO im. św. Barbary w Chodzieży – 69,92 proc.

 

EGZAMIN PODSTAWOWY Z MATEMATYKI (ŚREDNIE WYNIKI)

 • VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 90,74 proc.
 • I LO w Swarzędzu – 88,44 proc.
 • LO św. Marii Magdaleny – 83,24 proc.
 • II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu – 82,69 proc.
 • III LO im. M. Kopernika w Kaliszu – 82,54 proc.
 • LO nr I im. mjra H. Sucharskie- go w Kępnie – 82,46 proc.
 • Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu – 80,36 proc.
 • I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 79,3 proc.
 • III LO im. św. Jana Kantego – 78,94 proc.
 • Technikum Komunikacji w ZSK im. H. Cegielskiego w Poznaniu – 78,48 proc.