Dostosowanie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Wnioski rodziców o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego i  maturalnego do możliwości psychofizycznych zdającego wraz z aktualną opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej (wydaną do 30 września 2016 r.) należy dostarczyć do dnia 15 października 2016 r. do sekretariatu szkoły.