Imieniny Księdza Arcybiskupa

W sobotę, 17 września br., przedstawiciele Zespołu Szkół Salezjańskich udali się do Katedry Poznańskiej, by tam uczestniczyć we Mszy Świętej z okazji imienin Ks. Arcybiskupa. W kazaniu Ks. Biskup G. Balcerek wspomniał o Patronie młodzieży, św. Stanisławie Kostce, który, choć żył w XVI wieku, jest wzorem do naśladowania dla każdego młodego człowieka – mając 18 lat został Świętym.

Po Eucharystii nastąpił czas składania życzeń Dostojnemu Jubilatowi. Wśród licznych gości, byli także uczniowie naszej Szkoły, którzy w imieniu całej Społeczności Salezjańskiej, złożyli życzenia Księdzu Arcybiskupowi. Na koniec Czcigodny Jubilat przekazał pozdrowienia dla wszystkich Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich.

Marta Czajka

Zdjęcia w galerii – zapraszamy.