September – Revision Time!

Za Wami pierwsze wrześniowe testy i kartkówki.

Jak przygotować się do kolejnych? REVISE!

Powtarzamy i utrwalamy!

W tym tygodniu:

CULTURE&ART (poziom: gimnazjum, 1 i 2 klasa)

http://portal.sieucze.pl/public/aae54ceb-1d54-4886-b465-8d0977d43caa

ŚRODKI JĘZYKOWE Present Simple vs. Present Continuous (poziom: gimnazjum, 1 i 2 klasa)

http://portal.sieucze.pl/public/4c623f44-8ea9-4d07-bafd-061e540064f4

ŚRODKI JĘZYKOWE Present Perfect (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/e9ddbebf-dbd0-4e34-bce7-e379b8b3f060

ŚRODKI JĘZYKOWE parafrazy, transformacje, tłumaczenia, słowotwórstwo, słownictwo (poziom: liceum, matura rozszerzona)

http://portal.sieucze.pl/public/4e2bef6f-8196-4613-8e8c-61d6da6c91fb

Linki pozostaną aktywne do: 02-11-2016

Magdalena Kowalczyk