Keep on Learning!

Niech nie opuszcza Was wrześniowy zapał do nauki!

Słówek przybywa, a czasy zaczynają się mylić?

It’s time to revise!

Check out what’s available this week:

IRREGULAR VERBS REVISION (poziom: gimnazjum, 1. i 2. klasa)

http://portal.sieucze.pl/public/476001ed-e3d6-40b0-8cdd-375a951659ec

HOUSES&HOMES (part 1) (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/5c9db014-f77e-48e0-92e5-1511764b4d3f

ŚRODKI JĘZYKOWE Present Tenses (Simple, Continuous, Perfect) (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/5c58d747-c1a3-4877-a5e5-32c4f46219b2

ŚRODKI JĘZYKOWE Present Perfect Simple &Continuous (poziom: liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/694d2e7f-6c4f-44df-8b0a-c00f90d9d8a9

ŚRODKI JĘZYKOWE słowotwórstwo, transformacje (poziom: liceum, matura rozszerzona)

http://portal.sieucze.pl/public/8cc39e45-78dd-4d47-8d98-cff313461135

 

QUALIFY qualification disqualification qualified unqualified qualify disqualify
To my mind, I have all the suitable ………. for the post. (QUALIFY) qualifications
PATIENT patience impatience patient impatient patiently impatiently
Patients in the waiting room need quite a lot of ……. (PATIENT) patience
LEGAL legalisation illegal legalise legally illegally
CURE cured incurable
I’m afraid this is the case of an ……. disease. (CURE) incurable
INSURE insurance insurer insured
Transformacje  
Do you mind if…. – No, I don’t. Masz coś przciwko, żebym….
Would you mind + …ing prośba o zrobienie czegoś
Otworzysz okno? (MIND) Would you mind opening the window?
mind / wash / dish / ? Would you mind washing the dishes?
omit = leave out sth / leave sth out pomijać coś
You shouldn’t (pomijać nikogo) from the guest list. leave anybody out / leave out anybody
Don’t omit the butter in this recipe. = (LEAVE) Don’t leave the butter out / Don’t leave out the butter of this recipe.
find sth + przymiotnik + to + bezokolicznik uważać coś za …. (piękne, nudne, etc.)
I find this book boring. Uważam tę książkę za nudną.
I found it easy to save for a new car. Łatwo było mi zaoszczędzić na nowy samochód.
Spodobał Ci się ten film? (FIND / interest) Did you find the film interesting?
He (FOUND / difficult / spell) many English words. He found it difficult to spell ….
MEAN = intend, have an intention mieć zamiar, chcieć coś zrobić
I didn’t mean to do it! Nie chciałem tego zrobić.
I (not / mean / offend) you. I didn’t meant to offend you.

Magdalena Kowalczyk