Zaproszenie na weekendową konferencję

Drodzy Przyjaciele!

Przekazuję zaproszenie na weekendową konferencję (28-30 października 2016 r.) – wykłady, spotkania, warsztaty śpiewu, liturgie, koncerty – związaną z rocznicą chrztu Polski. Mamy nadzieję dotrzeć do osób zainteresowanych nie tylko w Poznaniu i nasza prośba dotyczy przekazania informacji również w Waszym środowisku, za co będę w imieniu organizatorów i swoim ogromnie wdzięczna. W załączniku plakat oraz krótka informacja.

Szczegóły oraz program znajdziecie na stronie: http://oraetlabora.fundacjaswietegobenedykta.pl/

Serdeczności
Katarzyna Kubaszczyk

Międzynarodowa Konferencja „Ora et labora – benedyktyński wkład w chrystianizację Polski”, odbędzie się w dniach 28-30 października 2016 r. w Poznaniu, w ramach obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu. Jej celem jest przypomnienie, podkreślenie i docenienie wkładu tradycji benedyktyńskiej w kształtowanie się polskiej religijności i kultury.

Program przewiduje uroczyste liturgie ze śpiewem gregoriańskim, wykłady dotyczące obecności benedyktynów w polskiej tradycji, warsztaty śpiewu gregoriańskiego i akompaniamentu organowego dostosowanego do modusów gregoriańskich oraz „Noc Chorału” w ramach II Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego. Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy fotografii ukazujące życie w klasztorach benedyktyńskich. Wykłady i warsztaty będą odbywały się w Szkole Katedralnej i Muzeum Archidiecezjalnym, liturgie i koncerty w zabytkowych poznańskich kościołach.

Konferencję objęli honorowym patronatem Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz Wielebny o. Szymon Hiżycki, Opat klasztoru w Tyńcu.

Organizatorzy: Fundacja św. Benedykta, Szkoła św. Benedykta, Szkoła Katedralna. Szczegółowe informacje http://oraetlabora.fundacjaswietegobenedykta.pl/

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad…

[ Paweł Milcarek Polska Chrześcijańska; kamienie milowe]